Αναζήτηση Καθηγητών

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COSMODATA, διευρύνοντας τον τομέα παροχών εκπαίδευσης, αναζητεί εκπαιδευτές-εισηγητές ενηλίκων ως εξωτερικούς συνεργάτες, για τη στελέχωση των δομών της. Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία.

 

: Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων

Περιεχόμενα Σεμιναρίου:

Δημιουργία Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων άρρηκτα συνυφασμένο με τις επιταγές της σύγχρονης Ευρωπαϊκής & Ελληνικής αγοράς εργασίας.

Επισήμανση: Το σεμινάριο δεν εστιάζει στη δημιουργία του EUROPASS που ήδη υπάρχει έτοιμο ως φόρμα, αλλά ενισχύει το φάκελο των υποψηφίων με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος που « στέκεται» επάξια σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα.

 • Υποστήριξη σύνταξης επαγγελματικών εγγράφων, συστάσεις, συστατικές επιστολές, αποσαφήνιση επαγγελματικής στοχοθεσίας.
 • Διδασκαλία μορφών συνέντευξης.
 • Καθορισμός κ διατύπωση ερωτήσεων. Όροι δομημένης συνέντευξης.
 • Σχεδιασμός μεθόδων επεξεργασίας κ ανάλυσης ευρημάτων. Τι πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
 • Διαμόρφωση σχεδίου ανάπτυξης ερωτήσεων-απαντήσεων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
 • Ατομική συμβουλευτική συνέντευξη. Εξωλεκτική, παραλεκτική επικοινωνία.
 • Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας-παρακίνησης σε εργασιακό χώρο.
 • Τεχνικές μέθοδοι ενίσχυσης ατομικής ενδυνάμωσης.
 • Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ.
 • Ατομοκεντρικός σχεδιασμός.
 • Ενθάρρυνση βελτίωσης-ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Αποσαφήνιση αναγκαίων επαγγελματικών βημάτων
 • Σεμινάρια λήψης επαγγελματικής απόφασης.

 


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Το περιεχόμενο των συναντήσεων περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ατομικές συνεντεύξεις, χορήγηση τεστ προσωπικότητας, σύνταξη βιογραφικό σημειώματος κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ενημέρωση-πληροφόρηση για θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων εκδίδεται αναγνωρισμένη Βεβαίωση Σπουδών.