Αναζήτηση Καθηγητών

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COSMODATA, διευρύνοντας τον τομέα παροχών εκπαίδευσης, αναζητεί εκπαιδευτές-εισηγητές ενηλίκων ως εξωτερικούς συνεργάτες, για τη στελέχωση των δομών της. Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία.

 

Μεταπτυχιακά & Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ιωάννινα

 

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 – 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η Γλώσσα Διδασκαλίας που πραγματοποιείται είναι η Ελληνική.
Είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
http://62.103.84.30/2.php

Η ακαδημαϊκή διάρθρωση των προγραμμάτων είναι ως εξής:
- 9-11 Υποχρεωτικά μαθήματα ανάλογα με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα .
- Επιλεγόμενα μαθήματα.
- Απαιτείται και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Διατριβή Μάστερ), μετά την επιτυχή αποπεράτωση των μαθημάτων. Η Διπλωματική Εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Frederick.

Η παρουσία του σπουδαστή στην COSMODATA σε τακτά χρονικά διαστήματα κρίνεται απαραίτητη για την επίλυση τυχόν αποριών η προβλημάτων, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης μετάδοσης, που έχουν σχέση με το μεταπτυχιακό.

Επιπλέον προαιρετικά, δυο φορές το εξάμηνο θα πραγματοποιείται συνάντηση εξ αποστάσεως με σύγχρονη μετάδοση στην COSMODATA.

Όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις για τα μεταπτυχιακά του πανεπιστημίου Frederick θα πραγματοποιούνται στα Ιωάννινα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERIC

Α)Κριτήρια Εισδοχής 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ.
 • Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Συστατική Επιστολή
 • Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων
 • Βιογραφικό σημείωμα (απαραίτητο για τους φοιτητές ΜΒΑ)
 • Συμπληρωμένη αίτηση.

Β)Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει  στην COSMODATA.
 • Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Γ) Εγγραφή
Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της προκαταβολής (500€) του μεταπτυχιακού, η COSMODATA καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
Το κόστος συνολικά είναι €5.490 το οποίο αποπληρώνεται ως εξής: 

- Προκαταβολή πεντακοσίων Ευρώ (€500) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
- Το υπόλοιπο εξοφλείται με 16 – 34 άτοκες, ισόποσες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.
- Επιπλέον σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο σπουδαστής μπορεί να το παρακολουθήσει εκ νέου και να δώσει εξετάσεις χωρίς κόστος.
- Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει και να λάβει μέχρι έξι μήνες αναβολή – διακοπή της φοίτησης.